Copyright Citrus Arts Ltd 2017

If you would like to receive our occasional newsletter please subscribe here. 

Regularly supported by:

YOUTH CIRCUS 
SYRCAS IEUENCTID

Citrus Pips is a new community initiative in outdoor circus adventures. We offer training in Outdoor Arts and Circus and create public outdoor performances  in the Welsh Valleys.

We have been very fortunate to receive an award from  Big Lottery Funds - Awards for All and Coalfields Regeneration Trust. Thanks to  this amazing support we have been able to expand our training programme for children, young people and adults.

Mae Citrus Pips yn fenter gymunedol newydd mewn anturiaethau syrcas awyr agored. Rydym yn cynnig hyfforddiant mewn Celfyddydau Awyr Agored a Syrcas ac yn creu perfformiadau yn y Cymoedd.

Rydym wedi bod yn ffodus iawn i dderbyn gwobr gan Gronfeydd y Loteri Fawr - Gwobrau i Bawb a  Trust  Adfywio Coalfields. Diolch i'r gefnogaeth anhygoel hon, rydym wedi gallu ehangu ein rhaglen hyfforddi ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion.

Our weekly Youth Circus programme provides training for 3-18  year olds, with the aim of creating an outdoor show. 

 

Classes include physical games, theatrical exercises, circus manipulation skills like juggling and hula hoop, trapeze, rope climbing and acrobatics.

Fun, physical and inclusive, friendly atmosphere - it's a unique opportunity to learn some amazing skills.

Mae ein rhaglen Syrcas Theatr Ieuenctid wythnosol yn darparu hyfforddiant ar gyfer plant 3-18 oed, er mwyn greu sioe awyr agored.

Mae'r dosbarthiadau'n cynnwys gemau corfforol, ymarferion theatrig, sgiliau trin syrcas, fel jyglo a Hŵp Hŵla, trapeze, dringo rhaff ac acrobateg.

Hwyl, corfforol a chynhwysol, awyrgylch gyfeillgar - mae'n gyfle unigryw i ddysgu sgiliau anhygoel.

We took a team of artists to Beddau..! When we come to your neighbourhood, we want everyone to join in for the whole day to create a special moment that we all feel proud of.
Pips in Beddau - Hapi Project Summer 2019

For regular updates and more information visit:

  • Facebook Social Icon

Supported by: 

Photography by M. Ninkovic-Morgan.

Illustrations by Hannah Broadway

Video by Like an Egg Productions