Hopkinstown Community Hall

Home to Citrus Arts & Rhondda Ward Old Age Welfare Association

Hall is currently closed due to COVID-19 restrictions, we re continuing to deliver projects with our community. 

Window Boxes for Wellbeing

Do you know a person in Pontypridd who is shielding or maybe suffering due to isolation during COVID-19 Crisis?

Bocsys Ffenestri er Lles

Ydych chi'n adnabod person ym Mhontypridd sy'n crynu neu efallai'n dioddef oherwydd unigrwydd yn ystod argyfwng COVID-19?

Window Boxes for Wellbeing is a free fortnightly parcel filled with books, puzzles, gardening supplies and various arts & crafts activities with all the materials and supplies needed, so you can get going straight away.

If you know someone who may benefit from receiving our boxes, please nominate them. Fill out a simple form (follow the link below), tell us a little bit about them so we can tailor contents to their taste and we will take care of the rest.

At present nominations are open to Pontypridd residents only and priority will be given to the elderly, people who are shielding for health reasons and victims of flooding.

Bocsys Ffenestri er Lles yw menter gan timau o artistiaid a gwirfoddolwyr lleol yn creu ac yn danfon parsel am ddim bob pythefnos yn llawn llyfrau, pysls, nwyddau garddio ac amryfal weithgareddau celf a chrefft. Mae’r parseli’n cynnwys yr holl ddeunyddiau a’r nwyddau sydd eu hangen, felly gallwch roi cychwyn arni ar eich union.

Os ydych chi’n nabod rhywun fyddai ar ei ennill o gael ein bocsys, cofiwch ei enwebu. Llenwi ffurflen wrth dilyn y dolen isod, sôn wrthym ychydig amdano - fel y gallwn ni addasu’r cynnwys yn ôl be sy at ei ddant – ac fe ofalwn ni am y gweddill.

Ar hyn o bryd dim ond trigolion Pontypridd y gallwch eu henwebu a rhown flaenoriaeth i’r henoed, pobl sy’n amddiffyn am resymau iechyd a dioddefwyr llifogydd.

Link to nomination form: https://www.surveymonkey.co.uk/r/NGDRLGY

Closing date for nominations: 

Friday 24/07/2020.

Dolen â’r ffurflen enwebu: https://www.surveymonkey.co.uk/r/NGDRLGY

Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau:

Dydd gwener 24/07/2020

A Citrus Arts & Rhondda Ward Old Age Welfare project. Supported by the Lottery Community Fund, RCT Covid Community Activities grant & Cwm Taf Health Board.

Prosiect gan Citrus Arts & Lles Henoed Ward y Rhondda. Cefnogir gan Gronfa Gymuned y Loteri, grant Gweithgareddau Cymuned Covid RhCT a Bwrdd Iechyd Cwm Taf.

  • YouTube - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Facebook - White Circle

Copyright Citrus Arts Ltd 2020

If you would like to receive our occasional newsletter please subscribe here. 

Regularly supported by:

WAG land colour(1)
WELSH_L_ACW_RGB
big lottery logo welsh
taliesin dance days logo
pontio_logo
sliderlogo arts spark
WMC logo
logo
articulture-logo-colour
caerffili
CCBC-arts-dev
4529823-27262523-thumbnail